หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ ในปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ ในปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 10:00:33

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวย การศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ ในปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะกรรมการเครือข่าย หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี