หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SSRU UDON FRESHMEN BOYS&GIRLS 2019 ประจำปีการศึกษา 2562
SSRU UDON FRESHMEN BOYS&GIRLS 2019 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 11:02:39

SSRU UDON FRESHMEN BOYS&GIRLS 2019 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่29 สิงหาคม2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ได้จัดงาน SSRU UDON FRESHMEN BOYS&GIRLS 2019 ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีนายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมชมเชียร์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผลงานแข่งขัน ตำแหน่ง FRESHMEN GIRLS ได้แก่ นางสาวมนัญชยา เบ้าเรือง จากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ตำแหน่ง FRESHMEN BOY ได้แก่ นายอิศราวุธ ภานุวัฒน์เจริญ จากสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ