หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-08-14 10:13:51

    ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานพิธี โดย ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ประธานวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในท้ายพิธีผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร