หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอขอบพระคุณ บริษัทแลคตาซอย จำกัด ที่สนับสนุนนมแลตตาซอย ให้กับนักศึกษา ในงานกิจกรรมประกวด SSRU UDON FRESHMEN BOYS&GIRLS ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอขอบพระคุณ บริษัทแลคตาซอย จำกัด ที่สนับสนุนนมแลตตาซอย ให้กับนักศึกษา ในงานกิจกรรมประกวด SSRU UDON FRESHMEN BOYS&GIRLS ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 11:03:53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอขอบพระคุณ บริษัทแลคตาซอย จำกัด ที่สนับสนุนนมแลตตาซอย ให้กับนักศึกษา ในงานกิจกรรมประกวด SSRU UDON FRESHMEN BOYS&GIRLS ประจำปีการศึกษา 2562