หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรมบูมแสดงความยินดีให้รุ่นพี่ รุ่นที่ 1 ปี 2556 ที่สำเร็จการศึกษา
กิจกรรมบูมแสดงความยินดีให้รุ่นพี่ รุ่นที่ 1 ปี 2556 ที่สำเร็จการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-07-24 17:41:46

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จัดกิจกรรมบูมแสดงความยินดีให้รุ่นพี่ รุ่นที่ 1 ปี 2556 ที่สำเร็จการศึกษา และจะรับปริญญาในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการอุสหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ความประทับใจ ของ ครอบครัว CLS UDON และ THM UDON มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี