หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-07-24 17:40:03

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นางกรกมล เปรยะโพธิเดชะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายณัฐวุฒิ ตติยสถาพรกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้และทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพ และการเตรียมตัวเพื่อออกไปสู่โลกธุรกิจ ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา