หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารสินค้าคงคลังสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารสินค้าคงคลังสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-03-21 15:42:19

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารสินค้าคงคลังสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น - 16.30 น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี