หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-03-21 15:45:12

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย
1.นายสุพัฒน์ สมสุข ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีฝ่ายบริหาร

2.อาจารย์ ศรายุทธ ขวัญเมือง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีฝ่ายวิชาการ

3. อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการ

พิเศษwww.ssru.ac.thwww.udon.ssru.ac.th