หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตฐานการช่างไทย "เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตฐานการช่างไทย "เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-03-21 15:44:55

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ตัวเเทนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย  อาจารย์ ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์  พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตฐานการช่างไทย "เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th