หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการ
โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-03-21 15:44:03

โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. -15.00 น. ณ โรงเรียนสามพร้าววิทยา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดย นายเอกชัย สีทำมา รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ พร้อมคณะอาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษาจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในโครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการโดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 80 คน ได้แก่ นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 บรรยากาศการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษจากวิทยากร และ รุ่นพี่นักศึกษา โดยนักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่ง

#ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี#ท่องเที่ยวเข้มเเข็ง

www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th

042-129556

080-0059265