หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเพิ่มความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564
โครงการอบรมเพิ่มความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-03-21 15:43:02

โครงการอบรมเพิ่มความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.  - 16.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมเพิ่มความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากาน โดยมีนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  

นางสาวกานดา สารพล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงารต่อประธานในพิธี  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาถ่ายทอดความรู้ และแนะเเนวทางวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้เข้าสู่ตำแหน่ง  พร้อมทั้คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วม ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โอกาสนี้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยาเพื่อแสดงความขอบคุณและถ่ายภาพร่วมกัน

www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th