หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > อธิการบดีพร้อมผู้บริหารสวนสุนันทา อบรม "ผู้นำสร้างสุข" (well Being Leadership)
อธิการบดีพร้อมผู้บริหารสวนสุนันทา อบรม "ผู้นำสร้างสุข" (well Being Leadership)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-06-17 15:24:52

อธิการบดีพร้อมผู้บริหารสวนสุนันทา อบรม "ผู้นำสร้างสุข" (well Being Leadership)

        เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม Well Being Leadership สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคแห่งความสุข ปีที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมี รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย