หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2018-11-29 16:42:40

โครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยาก ในการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

      โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสมัครงาน การพูดหน้าห้องเรียน การอยู่ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ หรือการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และงานที่เข้าร่วม เป็นต้น