หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ประจำเดือนกันยายน 2562
นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ประจำเดือนกันยายน 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-12 09:42:40

นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ประจำเดือนกันยายน 2562

         วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ประจำเดือนกันยายน 2562 มีคณาจารย์จากทั้ง 3 สาขาเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการการค้า โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและเเสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมต่างๆ อาทิ เช่น การดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แผนงานประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง