หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กองพัฒนาศึกษาได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในวาระครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”
กองพัฒนาศึกษาได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในวาระครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-06-17 14:16:32

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนาศึกษาได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในวาระครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติมอบทุนแก่ผู้รับทุน

          จากการสะสมยอดเงินทุนการศึกษาจากเจ้าของทุนหลากหลายแหล่ง ทั้งส่วนบุคคลหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในส่วนการดำเนินงานของมหาลัยฯ ได้มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ได้มีโอกาสทางการศึกษาดีขึ้น หรือเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของทุนทุกท่าน และขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้