หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > คณะตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
คณะตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-06-17 15:59:29

คณะตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562