หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา "ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา "ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-03-12 14:38:19

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
"ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

สมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/
หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การศึกษาจังอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 นะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ????????
โทร. 042-129556 , 098-2914233