หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-06-20 11:27:20

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

(ประเภทความความสามารถวิชาการ ความสามารถพิเศษและทุนเพชรสุนันทา)

#(ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/