หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-08-21 13:25:23

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี