หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ > รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 1
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 1

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-07-24 16:38:38

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
#สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561ที่เว็บไซต์
 http://admission.ssru.ac.th/ 
#มหาวิทยาลัยเปิดระบบให้สมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รหัสวิชา 3469 #ท่องเที่ยว'สวนนันอุดร
รหัสวิชา 7345 #โลจิส'สวนนันอุดร

#สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 160 1380 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
#ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 0 4221 9556
www.udon.ssru.ac.th