หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-09 16:18:37

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความพร้อมเพรียงของคนในชาติ ในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ในทุกวันจันทร์  เวลา 08.00 น.