หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ในโอกาสเข้าเยี่ยม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ในโอกาสเข้าเยี่ยม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-04 16:07:02

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมกับบุคลากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ในโอกาสเข้าเยี่ยม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งให้แนวนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ฯ