หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 12:08:57

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ
ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในการเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัย

โดย นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมีคณาจารย์ ทีมวิทยากร บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

www.ssru.ac.th 
www.udon.ssru.ac.th