หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564.
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564.

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-03-21 15:40:53


กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism


15 มีนาคม เวลา 18:54 น.  · 

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564.ครั้งที่ 1/2564

รับสมัครสอบ 20 - 31 มีนาคม 2564

วันทดสอบ 25 เมษายน 2564

สถานที่ทดสอบ

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ภาคใต้ จังหวัดสงขลา.

ครั้งที่ 2/2564 รับสมัครสอบ 2 - 12 เมษายน 2564

วันทดสอบ 9 พฤษภาคม 2564

สถานที่ทดสอบ

ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต.

ครั้งที่ 3/2564  รับสมัครสอบ 17 - 27 เมษายน 2564

วันทดสอบ 23 พฤษภาคม 2564

สถานที่ทดสอบ

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

ภาคใต้ จังหวัดสงขลา.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสถานที่ทดสอบ กรมการท่องเที่ยวจะประกาศให้ทราบ หลังการรับสมัครสอบแต่ละครั้งเสร็จสิ้น.

สมัครสอบ   https://guide-dpmot.bsru.ac.th (เริ่มรับสมัคร 20 มีนาคม 2564).

โปรดอ่านประกาศการขอเข้ารับการทดสอบฯ ให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร.ดูประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564 

https://www.dot.go.th/news/guide-detail/4732.

#กรมการท่องเที่ยว#PRกรมการท่องเที่ยว#สอบมัคคุเทศก์#บัตรไกด์