หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-09 16:31:02

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความพร้อมเพรียงของคนในชาติ .