หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติครั้งที่ 2
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-10 10:02:38

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติครั้งที่ 2 “The 2nd Conference on Logistics and SupplyChain2019 (CLS2019)” ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม และได้รับ “โล่รางวัลระดับดี” ในการนำเสนอผลงานวิชาการ