หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > กิจกรรมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิต รุ่นที่ 1 ปี 2556
กิจกรรมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิต รุ่นที่ 1 ปี 2556

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-07-24 16:53:40

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิต รุ่นที่ 1 ปี 2556 ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี