หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์
โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-10 10:09:05

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการอบรมทักษะความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมิลินทร์ วีระรัตนโรจน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งงี่สุน ซูเปอร์สโตร์ จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ กลยุทธ์ธุรกิจ 4.0 นักศึกษาต่างได้รับความรู้และให้ความสนใจกับการบรรยายเป็นอย่างมาก