หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา ราชภัฏอันดับ 1 สมัยที่ 10
สวนสุนันทา ราชภัฏอันดับ 1 สมัยที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 12:07:01

สวนสุนันทา ราชภัฏอันดับ 1 สมัยที่ 10

ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หรือ World University Ranking โดย Webometrics จากประเทศสเปน ล่าสุดประจำปี 2019 สิ้นสุดการประเมินเมื่อเดือนกรกฎาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นสมัยที่ 10 และเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศไทย อันดับที่ 2,477 ของโลก ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาเป็นอันดับที่ 2 และอันดับที่ 25 ของประเทศไทย อันดับที่ 3,332 ของโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อันดับที่ 3 และอันดับที่ 32 ของประเทศไทย อันดับที่ 4,292 ของโลก

ในขณะที่กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันดับที่ 1 ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี และเป็นอันดับที่ 33 ของประเทศไทย อันดับที่ 4,323 ของโลก ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน อันดับที่ 1 ได้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นอันดับที่ 20 ของประเทศไทย อันดับที่ 2,732 ของโลก อันดับที่ 2 ได้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นอันดับที่ 23 ของประเทศไทย อันดับที่ 2,836 ของโลก

สำหรับมหาวิทยาลัย 10 อันดับยอดเยี่ยมของประเทศไทย จัดเรียงตามผลการประเมินโดย Webometrics สรุปได้ ดังนี้
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.มหาวิทยาลัยมหิดล
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10.มหาวิทยาลัยนเรศวร

“คะแนนการประเมิน Webometrics จะพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ ด้าน Presence Rank, Impact Rank, Openness Rank and Excelence Rank แม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 แต่ยังไม่หยุดยั้งการพัฒนาคุณภาพ โดยปีนี้ได้ยื่นขอรับการประเมินจาก QS Ranking ของประเทศอังกฤษ ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้อันดับ 3 ดาว หากได้รับผลการประเมินแล้วจะได้รายงานให้ทราบต่อไป” ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด

“สวนสุนันทา” มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 สมัยที่ 10 ผลการจัดอันดับโดย Webometrics
เดือนกรกฎาคม 2562

http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

www.ssru.ac.th